Lundell ZERO teräspohjaiset rakenneratkaisut ovat osana tulevaisuuden rakentamista

Lundell ZERO tuoteperheet tukevat Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista rakennusalalla. Lundell Zero tuoteperhe on luotu Talo-Varjon resurssitehokkaaseen rakentamisen konseptiin, joka yhdistää kiertotalouden, minimalistisen suunnittelun ja kestävän kehityksen. Hanke on puheenvuoro planeetan rajoihin mahtuvasta uudisrakentamisesta. Huoli yhteisestä tulevaisuudesta on suuri ja kaikkien pitäisi olla omalta osaltaan tietoisia omista valinnoistaan ja niiden merkityksestä. Haluamme osoittaa miten se on uudistuotannossa mahdollista.

Esitteet >>

Uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys on tulevaisuuden toimintamalli

Meillä on ratkaisuja, jolla voimme olla tukemassa yhteisiä tavoitteita, sillä teräksellä on hiilineutraaliuden kannalta parhaat käytönaikaiset ja kierrätettävyysominaisuudet sekä toimiva kierrätysjärjestelmä. Kaikista rakennusmateriaaleista teräksellä on suurin uudelleenkäyttöpotentiaali. Teräksen uudelleenkäyttö tukee kansantaloutta luomalla uutta liiketoimintaa sekä uusia arvoketjuja.

Lundell ZERO tuoteperheet valmistetaan lähes päästöttömästä teräsohutlevystä. Se on 100% kierrätysterästä, josta ohutlevy on valmistettu. Se ei ole täysin fossiilivapaata, koska raaka-aineena on kierrätysmateriaali, sillä se teräs valmistettiin alun perin kivihiilellä ja fossiilisilla polttoaineilla. Tulevaisuudessa Pohjoismaissa tuotetaan fossiilivapaata terästä, olemme nyt siirtymävaiheessa yhteisten tavoitteiden äärellä.

Puun käytön lisääminen vaarantaa luonnon monimuotoisuutta

Rakennusmateriaalien vastakkainasettelu asuntorakentamisessa heijastuu negatiivisesti myös teräsrakentamiseen. Rakennusten toiminnallisten vaatimusten toteutuminen vaarantuu, jos lainsäädäntö ja viranomaisohjaus eivät tue materiaalineutraalia rakentamista. Metsien hakkaaminen ja harventaminen on suurin yksittäinen uhkatekijä luonnon monimuotoisuudelle ja 1/3 luonnosta on tuhoutumassa 2050 mennessä ellemme saa luontopositiivista käännöstä osana liiketoimintaa.

Tämän hetken trendi, jossa teräsrakenteita korvataan puupohjaisilla materiaaleilla aiheuttaa luonnon monimuotoisuudelle enemmän negatiivisia kuin positiivisia vaikutuksia. Suomen maapinta-alasta on metsätalousmaata noin 86 %. Metsätalous sekä pienentää lajien elinympäristön määrää että laskee sen laatua. Ilmastoselvitys ei huomioi laskelmissa metsien hiilinielujen pienentymistä vaarantaen Suomen ilmastotavoitteiden toetutumista.

Kiertotalous, uudelleenkäyttö ja pitkä elinkaari energiatehokkailla rakenteilla on tavoittelemisen arvoinen asia, sillä tällöin voidaan tulevaisuudessa syntyviä päästöjä vähentää merkittävästi.

Yli 40 vuotta kevytrakennejärjestelmiä teräsohutlevystä

Olemme olleet kevytrakenteiden edelläkävijä ja tiedämme järjestelmiemme kasvupotentiaalin myös kokonaisvaltaista arvoketjua tarkasteltaessa. Yhdessä olemme vahvempia ja muutoksen äärellä tarvitaan toimialojen yhteistyötä kohti luontopositiivista tulevaisuutta.

Kaikkien päätöksien odotetaan perustuvan tieto-, ja tiedepohjaiseen päätöksentekoon ja varsinkin lainsäädännön. Kansallista tiedonkeruuta ja datapohjaa elinkeinoelämän luontovaikutuksista tulee parantaa faktapohjaisen päätöksenteon ja seurannan tukemiseen, siksi kikkailu puurakentamisen äärellä on perua vanhasta maatalouspolitiikasta Suomessa. Muutoksia tarvitaan paljastamaan valheelliset poliittiset päätökset, ja jokaisella on oikeus ja velvollisuus nähdä totuus.

Tärkeässä asemassa on kaavoitus, suunnittelu, tilaajat, rahoittajat ja erityisesti rakennetun ympäristön käyttäjät. Olemme kaikki vastuussa luontopositiivisesta tulevaisuudesta.

Ota yhteyttä >>

Väliseinäranka

ZERO Väliseinärangat

Väliseinäkisko

ZERO
Väliseinäkiskot

Alakattoranka

ZERO Alakattoprofiilit