Aulis Lundell Vastuullisuus

Me Aulis Lundellilla olemme asettaneet kestävän kehityksen vaatimukset korkealle. Arvojemme mukaisesti kunnioitamme luontoa kaikessa toiminnassamme, tuloksellisesti ja asiakaslähtöisesti. Ympäristövastuun kantaminen teräs- ja rakennusteollisuudessa on olennainen osa liiketoimintaamme: Muutumme jatkuvasti kohti hiilineutraalia rakentamista ja haluamme tehdä sen tulevaisuudesta luontopositiivisen. Olemme asettaneet itsellemme vastuullisia tavoitteita niin toimitusketjuissa, teräs- ja rakennusteollisuudessa kuin raaka-aine hankinnoissakin, joita kohti suuntaamme johtoasemassa.Lataa EPD:t alta

EPD Declaration Aulis Lundell Oy Gypsteel profiles

EPD Aulis Lundell Oy Gypsteel profilesEPD Declaration Aulis Lundell Oy Load bearing steel profile

EPD Aulis Lundell Oy kantavat teräsprofiilit

Myös seinän sisään liukuvat Liune-väliovet ovat saaneet omat EPD-selosteensa. Niihin ja Liunen ympäristötietouteen voi tutustua täällä.

Vastuullisesti teräksestä

Terästä materiaalina hyödynnetään joka ikisessä rakennuksessa. Visiomme mukaan, lisäämällä teräksen käyttöä rakentamisessa, rakennusteollisuudelle saadaan kestävä elinkaari. Pitkän käyttöiän ja kierrätettävyytensä ansiosta teräsrakentamisella pystymme yhdessä saavuttamaan hiilineutraaliuden nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.

Rakentaminen tuottaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, rakennusteollisuudessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti materiaalivalintoihin. Me haluamme avoimesti osoittaa tuotteidemme aiheuttaman hiilijalanjäljen ja siksi olemme hankkineet tuotteillemme EPD-ympäristöselosteet, jotka antavat rakentajille ja suunnittelijoille luotettavaa, vertailukelpoista tietoa päätöstensä tueksi.

Referenssi alakatot Aulis Lundell Oy
Korotetut lattiat referenssit Aulis Lundell Oy
Ulkoseinät ja julkisivut referenssit Aulis Lundell OyLundell-Profile tuotteet joutsenmerkin rakennusmateriaalien tietokannassa

Aulis Lundell Oy:n valmistamat tuotteet täyttävät kaikki Joutsenmerkityissä rakennuksissa käytettäville
materiaaleille asetut kriteerit. Lundell-Profile teräsprofiilituotteet löytyvät myös Joutsenmerkin rakennusmateriaalien tietokannasta. Joutsenmerkki ei kuitenkaan aseta vaatimuksia kaikille Joutsenmerkityissä rakennuksissa käytettäville rakennustuotteille esim. teräsrangat osana Gyproc -rakenteita. Tällöin tuotteita ei välttämättä ole rekisteröity Joutsenmerkin rakennusmateriaalien tietokantaan, vaikka niitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Vaadimme laadukkuutta myös sidosryhmiltämme

Käyttämämme raaka-aineet ja koko toimitusketju ovat merkittävässä osassa kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamisessa. Tavoitteemme on edistää turvallista ja terveellistä työpaikkaa, oikeudenmukaisia työkäytäntöjä sekä vähäpäästöisiä toimintamalleja myös sidosryhmiltämme, jotka jakavat nämä tavoitteet kanssamme.

Ostamme tuotantoomme vain terästä, jossa on maksimimäärä kierrätettyä raaka-ainetta ja kaikki valmistusprosessissa syntynyt materiaalihukka kierrätetään uudelleen. Kannustamme myös asiakkaitamme kokonaisvaltaiseen elinkaariperusteiseen päätöksentekoon niin suunnittelussa, korjauksessa kuin teräspurkujätteen uudelleenkäytössä. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa ymmärtämällä heidän tarpeensa perinpohjaisesti ja kumppanuutemme asiakkaan kanssa perustuu luottamukseen sekä molemminpuoliseen hyötyyn.

Toimintamme on täysin ISO 9001:2015-laatujärjestelmän mukaisesti sertifioitua ja järjestelmä on ollut käytössämme jo vuodesta 2004 lähtien. Kaikki tuotteemme, jotka kuuluvat harmonisoituun standardiin valmistamme CE-merkittynä ja kantavilla rakenteilla on kolmannen osapuolen hyväksyntä standardin vaatimusten mukaisesti. Tuotteemme on kehitetty asentajaystävällisiksi loppukäyttäjää ajatellen. Terästuotteidemme muovaamisen tarve loppukäyttäjällä on vähäinen laadukkaan ja kestävän suunnittelun ansiosta, joka mahdollistaa myös 0 % materiaalihukan.

Työturvalliselle Gypsteel -tuoteperheillemme on tehty Työterveyslaitoksen ergonomiatutkimus, joka osoittaa teräsrankamme oleva 20 % kevyempi kuin perinteinen teräsranka ja 14% kevyempi mm. selän rasitukselle.

Ennakoimme ja seuraamme aktiivisesti tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä sekä noudatamme voimassa olevia EU:n kemikaalimääräyksiä kuten REACH (1907/2006/EC) ja CLP (1272/2008/EC).

Vaadimme myös materiaalin toimittajiltamme määräysten noudattamista. Asiakkaan ostaessa Aulis Lundell Oy:n tuotteita, voi hän olla varma tuotteiden, komponenttien, materiaalien ja palveluiden toimittamiseen osallistuvien tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden liikekumppaneidemme myös toimivan vastuullisesti ja laadukkaasti.Henkilöstömme on menestyksen perusta

Osaava, aktiivinen ja motivoitunut henkilöstömme ja heidän intohimonsa luoda vastuullisempia ratkaisuja takaa toimintamme jatkuvan kehittymisen. Kannustamme jatkuvasti toisiamme parempiin suorituksiin, kasvamme ja kannamme vastuun ammatillisesta kehittymisestämme, sekä jaamme osaamistamme muille.

Kohti kestävää tulevaisuutta johtavassa toiminnassamme uskomme yhteistyöhön ja olemme sitoutuneet korkeisiin eettisiin standardeihin, oikeudenmukaisiin työkäytäntöihin ja liiketoimintamme noudattaa täysin sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Toimimme kaikessa läpinäkyvästi, rehellisesti ja asiakaslähtöisesti.

Edistämme muutosta ja uudistumme kehittämällä toimintaamme sekä tuotteitamme toimintaympäristömme muutosten mukaisesti.

Uudet investoinnit tuotantoon lisäävät tehokkuutta ja vähentävät kasvihuonepäästöjä.