Rakkaudesta teräkseen

Anja Lundell ja Aulis Lundell

Aulis ja Anja Lundell perustivat yrityksen alun perin tuotantokoneiden ja -laitteiden suunnittelua ja valmistusta varten.Innovointi ja tuotekehitystoiminta oli jo tuolloin voimakasta, minkä seurauksena nykyisestäkin konekannastamme yli puolet on omaa tuotantoa.

Mistä kaikki alkoi...

Väliseinärangan tuonti aloitettiin Suomeen 1970-luvun alussa. Aulis Lundell suunnitteli englantilaisen koneen runkoon työkalut, joilla rankatuotanto käynnistyi Suomen mantereella 1975.

Ammattirakentajien piirissä väliseinänrangan käyttö alkoi yleistyä 1980-luvulla. Aluksi oltiin haluttomia luopumaan puutolpista, mutta hyvät kokemukset houkuttelivat yhä useammat kokeilemaan ja suosimaan suoraa ja määrämittaista teräsrankaa. Suomen ensimmäisen kipsilevytehtaan ammattilaiset levittivät markkinoille kipsilevy ja teräsranka -yhdistelmän, koska ne sopivat erinomaisesti yhteen lämpölaajenemiskertoimiensa samankaltaisuuden ansiosta.

Mitä saavutettiin...

1986 myönnettiin patentti Aulis Lundellin keksimälle väliseinärangalle, joka on jäykistetty poikittaisilla urilla rangan uumassa. Poikittainen jäykiste esti rangan laipan pakenemisen ruuvatessa. Keksintö mahdollisti myös ainevahvuuden ohentamisen. Patentti oli haettu vain Suomeen, joten keksintöä kopioitiin ja kopioidaan tänäkin päivänä monessa eri maassa.

Vuonna 1987 yleisesti käytetty 70 mm väliseinäranka sai toimestamme uuden koon. Muutimme rangan 66 mm leveäksi jolloin se palvelee hyvin 92 mm karmisyvyyttä. Vuodesta 1988 alkaen olemme valmistaneet kipsilevykattoihin Gk-rankajärjestelmän profiileja ja 1995 toimme markkinoille uumarei'itetyn ulkoseinärankajärjestelmän sekä rakensimme ensimmäisen termorankapientalon.

Paloja matkan varrelta

upload/Historia 1984-1.jpg


upload/historia 1986-1.jpg


upload/historiaa 1991-1.jpg


2009