Laadun edelläkävijä

Olemme asettaneet ympäristöön, turvallisuuteen ja laatuun liittyviä päämääriä ja tavoitteita, ja seuraamme niiden toteutumista säännöllisesti. Toimimme jatkuvan parantamisen periaatteella kun arvioimme valmistusprosessien, tuotteiden ja jakelun tehokkuutta. Koulutamme henkilökuntaamme tunnistamaan laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat sekä työskentelemään vastuullisella tavalla. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Ylläpidämme avointa ja rehellistä tiedonvälitystä ja luottamuksellisia suhteita oman henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

Ulkopuolinen tarkastus ja sisäinen auditointi ovat johdon työkaluja. Johto arvioi saavutetut tavoitteet sekä päivittää tärkeimmät näkökohdat, päämäärät ja tavoitteet. Kokonaislaadun varmistaminen takaa meille tärkeimmän eli tyytyväisen asiakkaan.

Kannustamme asiakkaitamme elinkaariperusteiseen päätöksentekoon. Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset minimoimme parantamalla jatkuvasti tuotteiden ekotehokkuutta ja energiataloudellisuutta.

Sertifikaatti Aulis Lundell Oy

Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Kehitämme lisäarvoa tuottavia kevytrakennejärjestelmiä ja ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Erityisesti painotamme järjestelmien tuomia etuja rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Suoritustasoilmoitus (DoP)

Kuhunkin tuotteeseen liittyvät, ladattavat suoritustasoilmoitukset löytyvät nettisivuiltamme Tuotteet -sivun tuoteryhmistä.

Tuotteen ainevahvuuden valinnan jälkeen voit ladata suoritustasoilmoituksen eli DoP:in tuotekohtaisesti oranssista kuvakkeesta => Lataa DoP.


Teräsrakenneyhdistyksen jäsen

Kuulumme Suomen Teräsrakenneyhdistykseen