EPD ympäristöselosteet Aulis Lundell Oy

Rakennusten hiilijalanjälki pienemmäksi

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakentaminen onkin keskeisessä roolissa, kun Suomi pyrkii saavuttamaan ilmastotavoitteensa. Tästä syystä rakennusten hiilijalanjälkeen kiinnitetään jatkuvasti yhä enemmän huomiota, ja sekä rakennusmateriaaleille että niiden käytölle suunnitellaan yhä tiukempia säännöksiä.

Vastuullisesti toimiva Aulis Lundell Oy panostaa voimakkaasti kestävään kehitykseen ja haluaa osoittaa tuotteidensa aiheuttaman hiilijalanjäljen avoimesti. Lokakuussa 2019 rakennushankkeiden elinkaaren hiilijalanjäljen laskentaan erikoistunut Bionova Oy sai valmiiksi EPD-ympäristöselosteet Lundellin Gypsteel-teräsrangoille sekä kevyille ja kantaville teräsprofiileille. Aulis Lundell Oy:n Ympäristöselosteet ja LCA-laskelmat on vahvistanut kolmas osapuoli, The Norwegian EPD Foundation.

Mikä on EPD?

Environmental Product Declaration (EPD) on elinkaarianalyysiin perustuva, standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot tuotteen ympäristövaikutuksista. EPD-seloste auttaa rakentajia ja suunnittelijoita saamaan kestävien valintojen tueksi sertifioitua tietoa tuotteen elinkaarenaikaisista ympäristövaikutuksista.

100 %:sti kierrätettävää, materiaalihukka 0 %

Lokakuussa valmistuneet EPD-selosteet osoittavat muun muassa sen, että mittatarkan esivalmistuksen ansiosta Lundellin terästuotteiden materiaalihukka on lähes 0 %. Lisäksi tuotteet ovat 100 %:sti kierrätettäviä. Tuotantoprosessin hiilidioksidipäästöjä vähentää huomattavasi se tosiasia, että materiaalin tuotannossa käytetään luonnon raaka-aineiden sijaan kierrätysterästä. Teräsrunkoinen rakennus säilyttää arvonsa vuosikymmenestä toiseen, ja sen tiloja voidaan muuntaa koko elinkaarensa ajan. Lisäksi Hadley Groupin patentoimalla UltraSTEEL® -tekniikalla valmistettava ainutlaatuinen Gyspteel® on perinteiseen teräsrankaan verrattuna 20 % kevyempi, minkä ansiosta materiaalien käyttö on vähäisempää ja rakennuksen hiilijalanjäljestä saadaan pienempi kuin perinteistä terästä tai puuta käytettäessä.

EPD Aulis Lundell Oy

Ympäristö- ja asentajaystävällinen - ja takuulla kestävä

Aulis Lundell Oy on kehittänyt tuotteistaan sekä ympäristö- että asentajaystävällisiä. Lundellin terästuotteiden asentaminen ei edellytä hitsaamista tai hiomista, ja myös tuotteiden leikkaustarve työmaalla on vähäinen. Lopputuotteista ei myöskään muodostu mitään vaarallisia jätteitä. Työturvalliselle Gypsteelille on tehty Työterveyslaitoksen ergonomiatutkimus, jonka tuloksista voi lukea lisää täältä. Terästuotteille voidaan taata vähintään sadan vuoden kestävyys, suunniteltu käyttöikä vaatii kunnossapitosuunnitelman huomioiden ympäristö- ja käyttöolosuhteet.

Aulis Lundell Oy seuraa aktiivisesti ja ennakoi tulevia muutoksia ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaalilainsäädännössä sekä noudattaa voimassa olevia EU:n kemikaalimääräyksiä kuten REACH (1907/2006/EC) ja CLP (1272/2008/EC). Lundell vaatii myös materiaalin toimittajiltaan REACH -määräysten noudattamista.

Lataa EPD:t alta