Rakennustuotteen CE -merkintä

Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseen valmistaja vakuuttaa tuotteen noudattavan kaikkia asiaankuuluvia määräyksiä terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

CE -merkintä helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua. Se kertoo rakennustuotteelta todennettavaksi vaadittavat ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla, ja edistää siten rakennustuotteiden vapaata liikkuvuutta EU-markkinoilla. Ostajan on CE-merkinnän avulla helpompi arvioida tuotteen sopivuutta tiettyyn rakennuskohteeseen. CE-merkityn tuotteen voi myös saattaa markkinoille kaikkialla Euroopassa ilman erillisiä, jokaisessa maassa tehtäviä viranomaisselvityksiä. Rakentamismääräykset asettavat edelleen kansallisella tasolla vaatimuksia tuotteiden ominaisuuksille. Rakentajan velvollisuus on varmistua siitä, että rakennustuote on ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä voi käyttää aiotussa rakennuskohteessa.

Tuotteen CE-merkinnästä vastaa valmistaja. Tuotteen valmistaja kiinnittää CE-merkinnän itse rakennustuotteeseen tai pakkaukseen sen jälkeen, kun suoritustasoilmoitus on laadittu. CE-merkintää ei siis haeta viranomaisteitse.

CE merkintä

Lisätietoa:

Rakennusteollisuus RT

Ympäristöministeriö

Suomen standardoimisliitto SFS

Miten CE-merkintä näkyy tuotteissa?

CE-merkinnällä varustettujen tuotteiden tunnistaminen on helppoa. Tuotteiden CE-merkintä on teräsprofiilissa tai toimitusnipussa. Asiakirjoissa CE-merkintä ontoimitusasiakirjoissa, joissa ohjeistetaan, mistä voi ladata tuotekohtaisen suoritustasoilmoituksen (DoP).

Lundell Oy:n tuotteiden ladattavat suoritustasoilmoitukset löytyvät nettisivuiltamme Tuotteet -sivun tuoteryhmistä. Kussakin tuoteryhmässä on Mitat ja tilaus -välilehti. Kunkin tuotteen alla, oikealla, on oranssi kuvake, josta DoP:in voi ladata.

Aulis Lundell Oy:n toiminta on sertifioitu ISO:9001 2015-laatujärjestelmän mukaisesti. Sertifioitu järjestelmä on ollut vuodesta 2004. Yhtiömme on valmistanut CE-merkittyjä tuotteita vuodesta 2007, jolloin osa tuotteista on ollut merkinnän piirissä. CE-merkintään oikeuttavia harmonisen standardin tuotteita ja kantavien teräsrakenteiden CE-merkintä on ollut 1.7.2014 alkaen.