Teräksellä rakentaminen vähentää kosteusongelmia

Teräsprofiilit kestävät hyvin vaihtelevaa kosteusrasitusta.

Voiko teräs ratkaista kosteusongelmat? Ei kaikkia, mutta monessa kohtaa teräsrakenteet ovat puu- ja betonirakenteita turvallisempia. Ne ovat myös helpommin huollettavissa ja korjattavissa. Kosteus ei aiheuta teräsrakenteisiin suuria vaurioita, jos korroosiota ei oteta huomioon (sekin vaatii yleensä tietynlaisen kemiallisen- tai sähkökemiallisen ympäristön). Korroosioonkin voidaan varautua suojakerroksella, eli sinkkipinnoitteella ja sen paksuuden lisäämisellä.

Puhtaan teräksen pinta ei ole kosteanakaan alttiina homekasvustoille. Teräksessä kosteus ei etene kapillaarisesti, eikä ilmavirtauksina, kunhan on varmistettu ettei kylmäsiltavaikutuksen ja lämpötilaerojen takia pintaan kondensoidu kosteutta, joka tiivistyisi rakenteisiin.

Korjausrakentamisessa teräs on monikäyttöinen, eikä profiilien kastuminen varastoitaessa haittaa, kunhan ne asennetaan kuivina. Monia puurunkoja myös korjataan esim. alaosistaan vaihtamalla sinne terästä, koska maakosteus ei etene betonipohjan, tai julkisivun kautta teräksessä ja alapohjan kautta tuleva kosteus ei pääse etenemään seiniin.

Homeongelmat rakentamisen riesana

Viime vuosina on uutisoitu valitettavan usein rakennusaikaisista kosteus- ja homeongelmista.Esimerkiksi uusien kerrostalojen eristerappaukset ovat jääneet kosteusvuodoille alttiiksi. Varsinkin julkisivujen ulkopintojen ongelmana puurakenteissa on kostuminen, koska eristekerrosten paksuus on kasvanut eikä rakennuksen sisäinen lämpö enää pääse ulkopintoihin haihduttamaan kosteutta pois. Viisto sade pääsee myös tunkeutumaan seiniin ja tuuletetussa rakenteessa se pääsee poistumaan ilmavälissä.

Julkisivuissa tuuletettu levyrappaus on hyvä vaihtoehto, koska levyn taakse jää tuuletustila, jossa kosteus pääsee haihtumaan. Teräsprofiilit varmistavat pitkäaikaisen keston ja estävät kosteuden siirtymisen rakenteessa. Ne kestävät myös hyvin vaihtelevaa kosteusrasitusta. Lue lisää tuulettuvista teräsruoteistamme täältä.

Tuuletetuissa julkisivuissa  levyn taakse jää tuuletustila, jossa kosteus pääsee haihtumaan