GK Alakatot Aulis Lundell Oy

Vahva alakattorakenne teräksellä

Rakennusten sisätiloissa näkyvä alakatto on laskettu sellaiseen korkeuteen, että sen yläpuolelle sopivat niin sähköt, talotekniikka kuin ilmanvaihtokin. Rakenteeltaan alakaton on oltava laadukas, kestävä ja turvallinen. Aulis Lundell Oy:n valmistama GK alakattojärjestelmä on hyvin kestävä, ja koska materiaalina on teräs, se on myös hyvin kevyt. Alaslasketun katon rankajärjestelmä on suunniteltu kipsilevypinnoille ja rakenne on kevyt asentaa.

Alakatossa on hyvä huomioida myös akustiikka, eli äänen kulkeutuminen tilasta toiseen.Monikerroksisissa kohteissa alakatto tuo ääneneristävyyttä ja viihtyvyyttä kerrosten välille. Kestävä rakenne takaa sen, että alakatto toimii juuri halutulla tavalla, ja teräksiseen rankajärjestelmään kiinnitettävään kipsilevypintaan voi viimeistellä lopullisen kattopinnan juuri sellaiseksi kuin halutaan.

Katso GK alakattotuotteemme

Paloluokitellut alakattojärjestelmät - ainoana Suomessa

GK Alakattojärjestelmät

Kun rakentamisen kokonaisuutta tarkastellaan syvemmältä, tiedot äänen, tulipalon, lujuuden, kosteuden ja lämmön ominaisuuksista auttavat säästämään selvää rahaa rakennusprosessin vaiheissa. Kevytrakennejärjestelmien jatkuva kehittäminen takaa turvallisten ja tehokkaiden rakenneratkaisujen valmistamisen, myös alakatoissa.

Valmistamamme GK Alakattojärjestelmä on testattu polttokokeella vuonna 2021, ja se on saanut paloluokituksen EI 30. Testin suoritti Eurofins, ja testissä käytettiin kahta kipsilevyä levytykseen. Uuden palomääräyksen mukaista standardia voidaan soveltaa niin puu- teräs- kuin betonirunkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että GK Alakattojärjestelmällä kestää vähintään 30 minuuttia, ennen kuin rakenne pettää.

Palotestattu GK alakattojärjestelmä

Rakennusosien palonkestävyys

  • Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perusteella, miten ne kestävät paloa. Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla merkinnöillä:
    • R = kantavuus
    • E = tiiviys
    • I = eristävyys
    • M= iskunkestävyys palotilanteessa
  • Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitettavalla luvulla esitetään palonkestävyysaika minuutteina, esim. EI 60. Näin muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka. Merkintää voidaan tarvittaessa täydentää tunnuksella M.

Viranomaismääräykset paloturvallisuudesta

Suomessa rakentamista ohjaa myös Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Kokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan, ellei niissä nimenomaisesti määrätä toisin, vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa edellyttävät.

Markkinoiden ainoa alakattostandardin mukainen kokonaisuus

Alakattorakenteen kuormituskapasiteetit on varmennettu alakattostandardin SFS-EN 13964 mukaisin vaatimuksin ja testimenetelmin VTT:llä CE-merkinnät profiileille standardin EN 14195 ja 13964 mukaan, kiinnitysosat standardin EN 13964 mukaan ja koko alakattojärjestelmä EN 13964 mukaan. Rakenne- ja kuormitusyhdistelmät täyttävät myös SisäRyl 2000:ssa esitetyt alakattolevytyksen luokan 2 mittaustarkkuusvaatimukset.

Alakaton rakentaminen teräsprofiileista

GK alakattorangoista voidaan koota kaksi erilaista perusrakennetta, joita käytetään ruuveilla kiinnitettävien levyjen kannatinjärjestelminä. Kaksitasoisessa ristikkorakenteessa kannatinrangat kulkevat ruuvausrankoina toimivien jarokankojen ylitse ja yksitaisoisessa ristikkorakenteessa rangat liittyvät toisiinsa erityisillä liitososilla. Yksitasoinen ristikkorakenne soveltuu esimerkiksi akustisesti rei'itettyjen 600x600mm levykattojen rakenteeksi. Rankajakoa voidaan muuttaa portaattomasti. Rankajako määräytyy käytettävän levykoon ja levyn valmistajan suosituksen mukaan.

Alakattoprofiilien keveyden ja ergonomisuuden ansiosta rakenne on kevyt ja nopea asentaa. Levyjä kiinnitettäessä ruuvit uppoavat helposti ja pureutuvat teräsprofiileihin hyvin. Alakattoprofiilien rakenteen ansiosta riskiä ruuvien korkkaamiselle ei ole. Myös teräsprofiilien katkaiseminen on helppoa.

Alakattojärjestelmän tuotteet

Teräksisillä profiileilla alakattoon saadaan tehtyä juuri sellaiset muodot, kuin kohteeseen on suunniteltu. Kevytrakenteinen ja säädettävä alakattojärjestelmä helpottaa niin suunnittelua kuin varsinaista asennustyötäkin. Tuotevalikoimastamme löytyy sopiva teräsprofiili ja liitososa kaikkiin alakattomalleihin, tarkastusluukkuja unohtamatta. Alakaton suunnittelu ja rakentaminen on helppoa, olemme kehittäneet suunnittelun avuksi alakattolaskurin, joka laskee puolestasi tarvittavan määrän GK alakattojärjestelmätuotteita.

GK Alakattoprofiilit

GK Alakattojärjestelmä taipuu moneen muotoon

Aulis Lundell Oy:n valmistamat teräsprofiilituotteet sopivat kaikenlaisiin alakattorakenteisiin.Alakattorankojen asennus voidaan tehdä yksi- tai kaksitasoisena järjestelmänä.Valmistamme teräsprofiilituotteet rullamuovausteknologialla kotimaassa, ja tuotantotekniikassa hyödynnetään patentoitua valmistustekniikkaa, joka optimoi teräksen ominaisuuksia. Alakattoprofiilien asennus on ergonominen, koska teräksiset rangat ovat hyvin kevyitä. Alakattojärjestelmän mittatarkkuus nopeuttaa asennusta. GK-alakattorankajärjestelmän reunaprofiilit täydentävät GK alakattojärjestelmän kokonaisuutta.

GK Ripustustarvikkeet

Alakattorakenteiden kannatinjärjestelmät, eli teräksiset jatkopalat, lukituskappaleet ja ripustustarvikkeet. Sekä yksitasoisiin, että kaksitasoisiin alakattojärjestelmiin on saatavilla omat liitos- ja lukituskappaleensa.

GK Tarkastusluukut

Monipuolinen valikoima tarkastusluukkuja ja peitelevyjä eri tarpeisiin. Paloluokitellut tarkastusluukut on testattu ja hyväksytty EI2 30 ja EI 60 -luokkien rakennusosissa, ja ne on tyyppihyväksytty VTT-RTH-00032-11. Paloluokitellut luukut toimivat myös ääneneristysluukkuina, R'w 38 dB. Luukut on testattu molemmin puolin sekä vaaka- että pystyasennossa soveltaen standardia SFS-EN 1634-1.

Katso GK alakattotuotteemme

Alakattojärjestelmätuotteiden referenssejä

Rullamuovatusta ohutlevystä valmistettujen teräsprofiilien etu alakattojärjestelmässä on niiden keveys ja lujuus. GK Alakattojärjestelmiä on käytetty niin uudis- kuin korjauskohteissa jo vuosien ajan. Valitsemalla teräsrunkoiset alakatot saa varmasti kestävän ja pitkäikäisen ratkaisun, joka on myös asennusvaiheessa kustannustehokas.
Katso täältä, millaisissa kohteissa teräsrunkoisia alakattoja on viime aikoina rakennettu Aulis Lundell Oy:n tuotteilla »